ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Hiển thị tất cả 6 kết quả

-8%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Khô Cá Bò Lý Sơn

1,100,000
-8%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Khô Mực 1 Nắng Lý Sơn

1,100,000
-17%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Nước Mắm Lý Sơn

100,000
-20%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Rong Biển Lý Sơn

120,000
-10%
3,500,000
-14%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Tỏi Đen Cô Đơn Lý Sơn

1,500,000