baner toi ly son

SẢN PHẨM TỎI LÝ SƠN

-17%
-15%
-11%
250,000
-10%
225,000
-10%

Tỏi Lý Sơn

Tỏi Đen Lý Sơn

540,000
-20%

Tỏi Lý Sơn

Hành Tím Lý Sơn

80,000
-12%
220,000
-17%

Tỏi Lý Sơn

Tỏi Tẻ Lý Sơn

100,000
-10%

Tỏi Lý Sơn

Rượu Tỏi Lý Sơn

135,000
Xem tất cả sản phẩm

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

-10%
3,500,000
-20%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Rong Biển Lý Sơn

120,000
-8%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Khô Mực 1 Nắng Lý Sơn

1,100,000
-8%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Khô Cá Bò Lý Sơn

1,100,000
-17%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Nước Mắm Lý Sơn

100,000
-14%

ĐẶC SẢN LÝ SƠN

Tỏi Đen Cô Đơn Lý Sơn

1,500,000
Xem tất cả sản phẩm

LỜI CẢM ƠN ĐẾN KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

‘Vì Nông Nghiệp Việt Nam’’
Tỏi Lý Sơn Quốc Cường hình thành để thực hiện sứ mệnh giải phóng giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam nói chung và nông sản Đảo Lý Sơn nói riêng.